+420 721 102 282 Rychlý kontakt na nás.

                         Líbí se nám :)

.

.

.

Barvyduhy.cz na Firmy.cz

.


Úvod » ORGONITY » *** INFORMACE *** » Časté dotazy

ORGONITY / Časté dotazy

Protože v souvislosti s orgonity lze na internetu najít velké množství "podivných závěrů" a mnoho našich zákazníků se nás dotazuje na obdobné věci, najdete níže odpovědi na nejčastější dotazy. V této souvislosti je třeba ještě říct, že orgonity vyrábím již mnoho let a za tu dobu jsem vyrobil již tisíce kusů. Odpovědi níže tedy vycházejí z našich zkušeností a postřehů a dále z existujících fyzikálních zákonů :)
Snažím se proto vyvarovat rozšířeného internetového nešvaru, kdy všichni opisují jeden od druhého, popř. prohlašují něco, co jim poradila nějaká "vědma" - nic proti skutečným vědmám :) U mnohých takovýchto tvrzení však postrádám elementární pochopení toho, jak vlastně zařízení jménem orgonit fyzikálně funguje.

1. Když budu mít více orgonitů v jedné místnosti, nebudou se vzájemně rušit, nebudou si překážet?

Naštěstí je to přesně naopak - orgonity spolu "spolupracují" a jejich vliv se spojuje, přičemž nastává synergický efekt (1+1=3). Takže je klidně můžete mít pohromadě. Jejich vliv můžete navíc ještě zesílit např. tím, že je rozestavíte do nějakého energetického obrazce. To v místnosti často jde jen obtížně, ale např. my máme v rohu každé místnosti jeden orgonit a ty díky tomu vytvoří energetické pole...

2. Musí se orgonity nějak čistit?

Nemusí. Je-li orgonit správně sestaven, tedy jsou-li dodrženy správné proporce mezi pryskyřicí + šponami a křišťály, resp. kameny, které mají za úkol energii vyčistit. Pak dochází k tomu, že energie prostupující orgonit se dostatečně rozkmitá a křišťály (kameny) mají dost síly energii vyčistit. Pokud ale tento poměr není dodržen, může se orgonit "zahltit". To může v praxi nastat zejm. z těchto důvodů: a) příliš se dbá na vzhled a v orgonitu převažuje pryskyřice (je průhledná a věci v ní zalité hezky vypadají). Pryskyřice energii nerozkmitá a kameny v orgonitu se tím můžou "zanést". b) v orgonitu je málo kamenů, popř. jen drť či úlomky. Ty nemají dost síly energii vyčistit. c) popř. a) i b) dohromady - orgonit je už spíše dekorací Problém tak nastává, je-li orgonit v náročném prostředí, kde má hodně práce (typicky panelák s mnoha sousedy, kteří mají všichni mobily a Wi-Fi nebo na silné geopatogenní zóně). Mělo by ale stačit umístit orgonit na méně exponované místo, popř. nechat ho krátce nabít na sluníčku (pozor jen na vysoké teploty, aby se orgonit moc nezahřál, mohly by na něm po vychladnutí vzniknout praskliny) a měl by zase začít fungovat.

3. Jaká je životnost orgonitu? Je pravda, že orgonity po nějaké době ztrácí svoje schopnosti?

Pokud je orgonit dobře sestavený, je skutečně nesmrtelný - pokud se fyzicky nerozpadne, měl by fungovat pořád stejně. Není v něm nic, co by se mělo unavit. Toto se vztahuje k orgonitům z pryskyřice. S orgonity z jiných (nepevných) materiálů typu vosk či plsť nemáme zkušenosti.

4. Jak je důležité nasměrování orgonitu ve směru světových stran?

Je to doplňkový vliv, důležitější spíše u pyramid a hranatých tvarů. Při nasměrování konce spirál (jejich zalomení) ve směru východ-západ se orientace orgonitu sladí s rotací země a posílí se vlivem energie přicházející od východu.

5. Může být orgonit špatný (negativně nabitý)?

Osobně něčemu takovému příliš nevěřím. I kdybych předpokládal, že někdo orgonit nějak negativně "naprogramuje", měl by se po čase i tak samočinně vyčistit, a to za předpkladu, že je tam alespoň trochu špon (kovu), které energii rozpohybují a alespoň nějaký kamínek, který ji vyčistí. Jsem zastáncem toho názoru, že orgonit může být jen silnější nebo slabší, mít menší nebo větší čistící schopnosti a větší nebo menší dosah. Vše závisí na správné konstrukci a správných poměrech použitých komponentů viz. Princip fungování

6. Nabíjíte orgonity svou energií?

Naopak. Spíše se snažím, aby to, co dělá tu hlavní práci, byly křišťály a správné sestavení orgonitu a ne něco, co tam (s jakkoli dobrý úmyslem) nacpu já. Jsem toho názoru, že orgonit "bez záměru" či "bez programu" bude čistší prostě z toho důvodu, že bytost člověka není (u drtivé většiny z nás) vyčištěná a tak se tam spolu s dobrým záměrem může dostat i jiná (nežádoucí) část jeho osobnosti...

7. Je možno orgonity přenášet?

Určitě. Těm, kdo mají jen jeden orgonit, to i doporučuji. Přes den tam, kde hodně jsou, v noci pod postel. Tak, aby byli neustále v dosahu harmonické energie orgonitu.

8. Kam/jak orgonity umístit?

Je třeba si uvědomit 2 základní skutečnosti:
a) orgonit sám je centrem působení žádoucí pozitivní energie, tzn. čím jsme k němu blíže, tím je jeho působení silnější.
b) směr a tok energie je dán:

i) tvarem orgonitu: energie vždy sleduje tvar, takže např. u našeho orgonitu typu Sfera bude energie výrazněji více směřovat nahoru, než např. u orgonitu Velkého. A dále u pyramid, či obecně špičatých orgonitů se energie bude více zahrocovat do špice (vrcholu), což by např. při umístění v ložnici (pod postel) mohlo někomu vadit. Toto je třeba odzkoušet.
ii) krystaly křišťálu: každý krystal křišťálu má vždy plusový a mínusový hrot a energie proudí od mínusu k plusu. To platí i pro jednohroté křišťály, které používáme v našich orgonitech my. U zlomků krystalů to neplatí.

Z výše řečeného vyplývá, že energie orgonitu směřuje hlavně nahoru a do stran, tzn. je lepší orgonit umístit spíše níže, než výše tak, aby nás zasáhl i zespodu. Na druhé straně, např. umístění na pracovní stůl k PC taky není špatné, protože je přímo u zdroje nežádoucího záření a současně blízko sedící osoby.
V ložnici doporučujeme umístit orgonit přímo pod postel tak, aby energie zespodu procházela celým tělem spící osoby. Je pak na každém, kam přesně orgonit umístit: jestli pod hlavu, pod střed těla anebo pod nohy. Obecně bych doporučil pod střed těla, ale souvisí to také s tím, s jakým záměrem si člověk orgonit pořídil - když chce např. řešit štítnou žlázu, může ho dát do oblasti krční.
Při umístění např. na noční stolek nás bude zbytečně hlavní energetický proud míjet.

9. Jak umístit orgonity v případě geopatogenní zóny (GPZ)?

Přímo na GPZ. Je jen třeba si uvědomit, že na silnou GPZ nebo jejich křížení nemusí jeden orgonit stačit.

10. Harmonizér vody má být spirálou spíš nahoru nebo dolů?

Spíš nahoru (je to dáno i tvarem podložky), ale po pravdě řečeno je to vcelku jedno, funguje stejně na obě strany.

11. Sníží se dosah a síla orgonitu, když je třeba zavřený v dřevěné nebo plastové krabičce?

Vůbec ne, je to stejné jako s mobilním signálem - taky mu to nevadí.

12. Omezuje nějak zeď v bytě poloměr dosahu působení orgonitu?

Stejně jako u předchozí otázky - zeď není pro tento typ energie překážkou.

13. Nebudou si orgonity různých barev (různých doplňkových vlastností) vzájemně překážet?

Určitě ne. Kombinací kamenů rozhodně nic nepokazíte, jednak je většina z nich chemicky SiO2, ale i kdyby ne, vždycky je to tak, že spolu budou spolupracovat. Kromě toho, nakombinováním více kamenů rozšíříte energetické spektrum, a to je naprosto žádoucí, protože člověk by měl být všestranně rozvinutou a vyváženou bytostí.

13. Kolik orgonitů si pořídit? Je lepší více menších, nebo jeden velký?
Co se otázky počtu orgonitů týče, je to asi takto: u použití velkého orgonitu je energie výrazněji koncentrovaná do místa jeho umístění a směrem dále od něho pak postupně slábne. Ideální je umístit ho někam doprostřed. U většího počtu menších orgonitů se jejich energie spojí a vytvoří pole, které je rovnoměrnější. I tady platí, že jednotlivé orgonity jsou epicentrem jejich působení, ale je tu to pole navíc. Takže obecně je např. lepší koupit více orgonitů K3, než jeden velký.

Na druhou stranu, pokud je negativní napětí velmi silné, může být výhodnější pořídit si co největší (nejsilnější) orgonit, např. typu MEGA .

... postupně budeme doplňovat ...


KONTAKTY

Renata a Martin

Adresa: Teletín 48

PSČ: 257 44, Krňany

Email: renata.talikova(a)seznam.cz

Telefon: +420 721 102 282

ODIxMTI2Z