Orgonit je nepřetržitě fungující "zařízení" čistící prostředí kolem nás zejm. od elektromagnetického, radiačního či emočního smogu, neutralizuje geopatogenní zóny.
Neutralizuje negativní působení disharmonických elektromagnetických vibrací, vyrovnává emoční i mentální disharmonie, podporuje regenerační schopnosti živých organismů, neutralizuje patogenní zóny, čistí vodu, podporuje růst a rozvoj rostlin.

Každý (náš) orgonit K3 obsahuje 4 ks jednohrotých křišťálů, oboustrannou měděnou spirálu, kovový materiál (bronz, hliník, železo), pryskyřici a další doplňkové drahé kameny, které svým vlivem "zabarvují" působení orgonitu. 

Orgonity K3 jsou složeny ze 3, resp. 4 kovů: bronzu (jenž je slitinou mědi a cínu), železa a doplňkového hliníku. Dále obsahují 5 jednohrotých křišťálů (4 do kříže v základně ve směru světových stran a 1 centrální směřující k vrcholu - viz. obrázek vpravo) a oboustrannou měděnou spirálu. Jedná se o nejsilnější orgonity v naší nabídce (v porovnání s jinými stejně velkými orgonity).

Záměrem použití různých kovů je využít jejich rozdílných vlastností, zejm. rozdílů elektrických potenciálů, díky kterému je energie orgonitu ještě více zesílena a jeho harmonizační schopnosti jsou o to větší. Přednosti jednotlivých kovů jsou takto zkombinovány, resp. je využita jejich rozdílnost. Nejdůležitějším momentem u K3 orgonitů je využití protikladné povahy železa a mědi:

    Přednosti železa:
- železo je martický (mužský) kov
- železo rozděluje
- vibrace orgonitu ze železa je "tvrdší" a "hutnější"

    Přednosti mědi:
- měď je venušinský (ženský) kov
- měď spojuje
- vibrace mědi je jemnější, než je tomu u "tvrdšího" železa (Mars). Jedná se o vyšší oktávu vibrace orgonitu

Jsou zde tedy zastoupeny oba protipóly – to umožňuje lepší nalezení středu, rovnováhy, a v konečném důsledku tedy lepší funkci harmonizace orgonitu.

V následující tabulce jsou shrnuty základní rozdíly mezi jednotlivými kovy; navíc je zde uveden i křemík reprezentující křišťál (SiO2):

  planeta počet valenčních elektronů protonové číslo
železo Mars 8 26
měď Venuše 11 29
hliník Uran 13 13
cín Jupiter 14 50
křemík   14 14

Detailnější informace o účincích a principu fungování najdete v Menu v kategorii Informace ZDE a ZDE.

K3

K3 orgonit základní

Obsahuje 5 ks jednohrotých křišťálů, 3 kovy (bronz, železo, hliník) a měděnou spirálu. Vyroben z...

Vaše cena: 350,00 Kč

K3 orgonit šungitový

Orgonit se šugity - obsahuje 5 ks jednohrotých křišťálů, 3 šungity, 3 kovy (bronz, železo, hliník)...

Vaše cena: 399,00 Kč

Spirálový orgonit

Obsahuje 5 ks jednohrotých křišťálů, 3 kovy (bronz, železo, hliník) a 2 měděné oboustranné...

Vaše cena: 440,00 Kč

K3 orgonit jaspisový

Obsahuje 5 ks jednohrotých křišťálů, 3 jaspisy, 3 kovy (bronz, železo, hliník) a oboustrannou...

Vaše cena: 399,00 Kč

K3 orgonit karneolový

Obsahuje 5 - 9 ks jednohrotých křišťálů, 3 karneoly, 3 kovy (bronz, železo, hliník) a měděnou...

Vaše cena: 399,00 Kč

K3 orgonit citrínový

Obsahuje 5 ks jednohrotých křišťálů, 3 citíny, 3 kovy (bronz, železo a hliník) a měděnou spirálu....

Vaše cena: 399,00 Kč

K3 orgonit růženínový

Obsahuje 5 ks jednohrotých křišťálů, 3 růženíny, 3 kovy (bronz, železo, hliník) a měděnou spirálu....

Vaše cena: 399,00 Kč

K3 orgonit avanturínový

Obsahuje 5 - 9 ks jednohrotých křišťálů, 3 avanturíny, 3 kovy (bronz, železo a hliník) a měděnou...

Vaše cena: 399,00 Kč

K3 orgonit chalcedonový

Obsahuje 5 ks jednohrotých křišťálů, 3 chalcedony, 3 kovy (bronz, železo a hliník) a měděnou...

Vaše cena: 399,00 Kč

K3 orgonit sodalitový

Obsahuje 5 ks jednohrotých křišťálů, 3 sodality, 3 kovy (bronz, železo, hliník) a měděnou spirálu....

Vaše cena: 399,00 Kč

K3 orgonit ametystový

Obsahuje 5 ks jednohrotých křišťálů, 3 ametysty, 3 kovy (bronz, železo a hliník) a měděnou spirálu....

Vaše cena: 399,00 Kč