MEGA orgonit Stúpa živlová - Vzduch

MEGA orgonit Stúpa živlová - Vzduch
  • Výrobce: TALI ČR
Kód produktu: AD6562
Vaše cena: 2 400,00 Kč
Dostupnost: Na vyžádání

Vzdušná stúpa pomáhá aktivovat živel vzduchu, její harmonizační vlastnosti se přednostně projevují v této oblasti.

Obsahuje 6 velkých jednohrotých křišťálů směřujících do 6 stran (sever, jih, východ, západ, nahoru, dolů). Díky přibližně stejné velikosti křišťálů tvoří křišťály fraktální strukturu - pravidelný osmistěn, tj. 2 pyramidy základnami k sobě, dvojrozměrně 8 rovnostranných trojúhelníků. Dále obsahuje  8 ks avanturínů (4 nahoře, 4 dole), 3 kovy (bronz, železo, hliník) a oboustrannou měděnou spirálu.
Vyroben z kvalitních surovin (viz. fotografie níže). Křišťály jsou spíše průzračné, jednohroté, s typickým tvarem.
Po stranách jsou střídavě symboly HÚM a dvojité dordže.

Specifikace dle mahájánského buddhismu:
Dhjánibuddha: Amóghasiddhi - "vševědoucí", "mocný vítěz", zhuštění božského principu, vše-způsobující moudrosti
barva: zelená
říše: "Nahromadění nejlepších skutků", resp. "Dovršenost nejlepších skutků"
element: vzduch
světová strana: sever
emblém: dvojvadžra
zvíře: harpyje
družka: Samajatára "zachránkyně svatého slova"
doporvázející mužští bódhisattvové: Vadžrapání - "ten,kdo drží dordže" a Sarvanivaranaviškambhin - "ten, kdo odstraňuje všechny překážky"
doporvázející ženští bódhisattvové: Gandha - bohyně vůně a Nrtja - "ta, která nese sladkosti"
bytostná složka: představivost
typ moudrosti: moudrost uskutečňování činů

Znak HÚM symbolizující 5 dhjánibuddhů:

  1. Vairóčana, "ten, který činí viditelným (něco) ve tvarech", tedy "projevitel"; též všudepřítomný Otec-Matka, ten, který sjednocuje pozitivní a negativní princip. Ve všech mandalách trůní uprostřed a je centrálním sluncem, kolem něhož jsou seskupeni ostatní čtyři nebeští buddhové; je symbolem jádra všech meditací a pravdy.
  2. Akšóbhja, to je "neotřesený" nebo "nehybný"; personifikace principu vody, přichází z východu. 
  3. Ratnasambhava, to je "vzniklý z klenotu", nebo "vzácný", z něhož pochází všechno vzácné. Personifikace elementu země, přichází z jihu. 
  4. Amitábha, "s nezměrným, nevystižitelným světlem", ztělesnění Buddhovy moudrosti, všepronikající moudrosti, personifikace souhrnu pocitů, podoba nekonečně milosrdného Božství, božská láska, věčný život; personifikace principu ohně, přichází ze západu. 
  5. Amóghasiddhi, to je "všemohoucí", "všemocný", "mocný vítěz", zhuštění božského principu vše-způsobující moudrosti, personifikace elementu vzduchu, vládce severního směru, souhrn chtění. 

(zdroj: Květoslav Minařík, Tajemství Tibetu 2 a Malý mystický slovník naučný)

Přednosti použití 3 kovů jsou uvedeny ZDE.

   

Stručná charakteristika avanturínu:
Těsné spojení s oživující energií přírody, naladění se na její vlny. Tiší emoce a rozčilení, posiluje radost a klid. Prozáření problému. Rozložení nedobrých myšlenek, pocitů a jednání. Vrací ztracenou naději, poskytuje vnitřní klid. Kámen klidného spánku. Zapomenout na běžné starosti, uvolnit se.

Souvisí se 4. čakrou:
- čakra srdeční
- barva: zelená a růžová
- element: vzduch
- smysl: hmat
- tělesně: srdce, spodní část plic, hrudník, horní část zad, krev, krevní oběh, kůže
- žláza: brzlík

Detailní popis principu fungování orgonitu je uveden v sekci Informace ZDE .