MEGA orgonit Stúpa živlová - Země

MEGA orgonit Stúpa živlová - Země
  • Výrobce: TALI ČR
Kód produktu: AD6699
Vaše cena: 2 400,00 Kč
Dostupnost: Na vyžádání

Zemní stúpa pomáhá aktivovat živel země, její harmonizační vlastnosti se přednostně projevují v této oblasti.

Obsahuje 6 velkých jednohrotých křišťálů směřujících do 6 stran (sever, jih, východ, západ, nahoru, dolů). Díky přibližně stejné velikosti křišťálů tvoří křišťály fraktální strukturu - pravidelný osmistěn, tj. 2 pyramidy základnami k sobě, dvojrozměrně 8 rovnostranných trojúhelníků. Dále obsahuje 8 ks citrínů (4 nahoře, 4 dole), 3 kovy (bronz, železo, hliník) a oboustrannou měděnou spirálu. Vyroben z kvalitních surovin (viz. fotografie níže). Křišťály jsou spíše průzračné, jednohroté, s typickým tvarem. Po stranách jsou střídavě symboly HÚM a klenotu.

Specifikace dle mahájánského buddhismu:
Dhjánibuddha: Ratnasambhava - "vzniklý z klenotu", nebo "vzácný', z něhož pochází všechno vzácné.
barva: žlutá
říše: "Plná lesku"
element: země
světová strana: jih
emblém: klenot
zvíře: kůň
družka: Buddhalóčana -  "ta s okem buddhy"
doporvázející mužští bódhisattvové: Akášagarbha - "lůno éteru nebo nebes" a Samantabhadra - "nejvýš dobrý" bódhisattva.
doporvázející ženští bódhisattvové: Mála (sans., tib. Mále-ma) "ta, která nese růženec" ; a Dhúpa (sans., tib. Dhúpema) "ta, která nese kadidlo"
bytostná složka: cítění
typ moudrosti: moudrost stejnosti

Znak HÚM symbolizující 5 dhjánibuddhů:

  1. Vairóčana, "ten, který činí viditelným (něco) ve tvarech", tedy "projevitel"; též všudepřítomný Otec-Matka, ten, který sjednocuje pozitivní a negativní princip. Ve všech mandalách trůní uprostřed a je centrálním sluncem, kolem něhož jsou seskupeni ostatní čtyři nebeští buddhové; je symbolem jádra všech meditací a pravdy.
  2. Akšóbhja, to je "neotřesený" nebo "nehybný"; personifikace principu vody, přichází z východu. 
  3. Ratnasambhava, to je "vzniklý z klenotu", nebo "vzácný", z něhož pochází všechno vzácné. Personifikace elementu země, přichází z jihu. 
  4. Amitábha, "s nezměrným, nevystižitelným světlem", ztělesnění Buddhovy moudrosti, všepronikající moudrosti, personifikace souhrnu pocitů, podoba nekonečně milosrdného Božství, božská láska, věčný život; personifikace principu ohně, přichází ze západu. 
  5. Amóghasiddhi, to je "všemohoucí", "všemocný", "mocný vítěz", zhuštění božského principu vše-způsobující moudrosti, personifikace elementu vzduchu, vládce severního směru, souhrn chtění. 

(zdroj: Květoslav Minařík, Tajemství Tibetu 2 a Malý mystický slovník naučný)

Přednosti použití 3 kovů jsou uvedeny ZDE.

Stručná charakteristika citrínu:
Kámen slunce. Vnitřní klid, pocit plného zdraví, svěžesti a bezpečí. Spojuje nižší a vyšší vědomí -  orientace ve světě vnějším i vnitřním. Oživuje a projasňuje duši i mysl. Tiší neklidné srdce, dává jistotu. Pochopení vlastních chyb a nezdarů. Překonání neklidu, strachu a nespokojenosti.

Souvisí se 3. čakrou:
- čakra pupeční, solar plexu
- barva: žlutá, zlatožlutá
- element: oheň
- smysl: zrak
- tělěsně: žaludek, játra, slezina, žlučník, zažívací ústrojí, dutina břišní, vegetativní nervový systém, dolní část zad.
- žláza: slinivka břišní

Detailní popis principu fungování orgonitu je uveden v sekci Informace ZDE .