Princip fungování spočívá v kombinaci anorganických nevodivých (pryskyřice) a organických vodivých (kovové špony) složek, ze kterých se orgonit skládá. Energie, která přirozeně proudí, je díky tomu v orgonitu "zadržena" a následně rozkmitána. Energie tímto získává větší intenzitu a následně se - po dosažení hranice, kdy "prorazí" skrze nepropustnou vrstvu - vyzáří do okolního prostředí. Kvalita tohoto záření je již nicméně ovlivněna přítomností krystalů, které dávají energii opouštějící orgonit příslušnou kvalitu.

V důsledku toho má z orgonitu vyzářená energie mnohem harmoničtější vibraci a vyšší intenzitu, než energie do orgonitu vstupující. Zjednodušeně řečeno pak orgonit převádí "negativní" energie na "pozitivní", energie "čistí". Takto se kolem orgonitu vytváří harmonické pole, které napomáhá regeneračním schopnostem organismů atd. (viz. Účinky

Svůj význam má i tvar kovových špon – je spirálovitý a spirála je jedním ze základních geometrických tvarů, na kterých je „postaven“ náš vesmír. Tvar spirály umocňuje rezonanci s archetypem, který se spirálou souvisí.

Pro správnou funkčnost je velmi důležitý správný poměr mezi šponami, kameny a pryskyřicí. Příliš mnoho kovu energii "zadusí", "stáhne", málo pak na druhé straně energii dostatečně nerozkmitá. V praxi se setkáme spíše s druhým extrémem: příliš mnoho pryskyřice a málo kovu a kamenů, popř. kámen dekorativně zalitý do pryskyřice (a tím téměř dokonale odizolovaný). Energie se pak nestačí rozkmitat (málo kovu) a často ji ani nemá co vyčistit (malé či odizolované kameny).

Typický příklad "orgonitu", který je více dekorací, než orgonitem, je na obrázku níže. Vyskytují se názory, že takovéto orgonity mohou i škodit, já se spíše kloním k názoru, že jen málo fungují. Jako orgonit totiž funguje jen základna, kde je zastoupen i kov, horní část "orgonitu" je pak vyloženou dekorací:

Velmi významná je přítomnost křišťálů, které mají samy o sobě léčící, čistící a neutralizační schopnosti. Energie je působením křišťálů harmonizována; vyzářená energie má pak kvalitu křišťálu, konstrukcí orgonitu ještě zesílenou. Tím, že jsou křišťály v prostředí neustále „tekoucí“ energie, nedochází k jejich „znečištění“ (či snížení vibrací) a není je třeba nijak čistit ani dobíjet tak, jak je tomu při běžné práci s křišťály. 
Velmi důležitá je i kvalita použitých křišťálů - energie je mnohem kvalitnější (čistější) a silnější v případě, že je použito kvalitních přírodních jednohrotých křišťálů (o dvojhrotých nemluvě), než když jsou použity jen nějaké úlomky nebo drť. Křišťál představuje určité mineralogické indidividuum, roste v průběhu věků a má kladnou a zápornou polaritu. Energie pak směřuje od záporného ke kladnému pólu. O toto všechno přijdeme v případě, že použijeme jen úlomky či drť. 

Další významnou vlastností křišťálů využívaných v orgonitech je jejich piezoelektrický jev. To je schopnost křišťálu generovat elektrické napětí při jeho stlačení. Tento efekt je však využitelný pouze u orgonitů z pryskyřice, u voskových, filcových a jiných měkkých orgonitů tento jev nenastává. Při tuhnutí se totiž pryskyřice smršťuje a tím na křišťály vytváří tlak, v důsledku čehož emitují elektrické napětí. Elektrické napětí se pak šíří celým orgonitem, při průchodu kovovou částečkou se urychlí, při nárazu na pryskyřici se odrazí zpět a tímto se energie rozkmitává. Piezoelektický jev je jedním z "věděckých" důkazů fyzikálního fungování orgonitu.

Důležitý je i materiál špon – naše výrobky jsou buď z bronzu, nebo ze 3 kovů: železa a bronzu s přídavkem hliníku. Podrobnosti k těmto variantám jsou uvedeny u jednotlivých kategorií (bronzové, K3 orgonity).

Měděná spirála energii ještě více harmonizuje a zvyšuje účinnost a dosah orgonitu. Spirála sama je odpradávna používána k harmonizaci (např. k odrušení patogenních zón). Spirála je posvátným symbolem všech kultur na Zemi.
Námi použitá spirála je navíc obousměrná, takže odpadají otázky kolem pravo/levo-točivosti.

To, jak a kam energie proudí, je v případě orgonitů dáno zejm. 2 základními faktory:
1) Křišťály (tedy v případě jednohrotých či dvojhrotých křišťálů). Jak již bylo řečeno, energie v křišťálu směřuje od záporného ke kladnému pólu. Křišťály v orgonitu tedy budou mít tendenci energii z jedné strany "natáhnout" a druhou "vypustit".
2) Tvar orgonitu. Stejně jako v přírodě bude energie sledovat tvar orgonitu a např. u špičatého orgonitu se bude mnohem více koncentrovat v špičce, zatímco u kulatého tvaru se bude šířit mnohem rovnoměrněji do všech stran.

 

Označení orgonit pochází od rakouského vědce Wilhelma Reicha, který orgonem nazval to, co známe např. pod pojmy Prána, Ki, Čchi, Éter, Vitální energie apod – tedy energii života.
Reich sám zdůrazňoval, že orgon je vědomý a že disponuje inteligencí. Orgonit a jeho čistící schopnosti k sobě přitahuje elementární bytosti přírody. I proto platí, že „orgonit má rád dobré lidi“, a pokud si k němu dokážeme najít osobní vztah, bude nám fungovat ještě lépe a více. 

Princip fungování

V této kategorii nejsou žádné produkty.